Về

Nhà máy Tour

Nhà máy Tour


môi trường nhà máy

 • thiết bị điều khiển ống kim loại linh hoạt
 • thiết bị điều khiển ống kim loại linh hoạt
 • thiết bị cáp bọc thép cáp hệ thống
 • thiết bị cáp bọc thép cáp hệ thống
 • thiết bị bên ngoài bằng nhựa ép đùn
 • thiết bị bên ngoài bằng nhựa ép đùn
 • thiết bị sản xuất ống nhựa
 • Phòng sạch
 • nhà máy lắp ráp cáp

Môi trường kiểm tra

 • thiết bị kiểm tra lão hóa
 • máy tính thử nghiệm phun muối
 • máy kiểm tra độ rung

môi trường kho bãi

 • kho

Duyệt hồ sơ
  3Danh sách điều tra