Tin tức mới nhất

Kaihong Faucet đã ủy thác thử nghiệm sản phẩm trong phòng thí nghiệm của SGS và thông qua các yêu cầu của CNS 15693-23.

2020/5/19

Hiển thị chi tiết

Các ống Kaihong ủy thác cho Phòng thí nghiệm của Công ty TNHH SGS và Công ty TNHH Công nghệ Xiangji để hỗ trợ các thử nghiệm sau theo các yêu cầu của CNS 15693-23, nhằm cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy & đảm bảo chất lượng, để mọi dự án xây dựng có thể dễ dàng hơn Đảm bảo chất lượng bảo vệ đường ống.

Kiểm tra độ nhạy (CNS 15693-23 (2015), CNS 15693-1 (2013) loại 3)
-Kiểm tra khả năng chống ăn mòn (CNS 15693-23 (2015), CNS 15693-1 (2013) Loại 2)
Thử nghiệm nguy hiểm -Flame (CNS 15693-23, CNS 15693-1)Sầu riêng

Duyệt hồ sơ
    3Danh sách điều tra