เคเบิ้ลแกลนด์ไนลอนพลาสติก (Cable Gland)

ปากกา 1 ถึง 2 ทั้งหมด 2 รายการ

CG50 系列

เคเบิ้ลแกลนด์พลาสติกไนลอน 180 องศา
คอนเนคเตอร์สายไนลอนพลาสติก 180 องศา (ซีรีส์ CG50) ใช้สำหรับยึดสายที่ขั้วต่อเป็นพิเศษ เพื่อ ...

CG53 系列

เคเบิ้ลแกลนด์พลาสติกไนลอน 90 องศา
คอนเนคเตอร์สายไนลอนพลาสติก 90 องศา (ซีรีส์ CG53) ใช้สำหรับยึดสายที่ขั้วต่อเป็นพิเศษ เพื่อใ ...