(CSA) ท่อ LPG แคนาดา

หมายเลข 1 ถึง 1 รวม 1 รายการ

G01 系列

ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวของแคนาดา ท่อ LPG
ท่อ LPG ของแคนาดา/ท่อแก๊ส/ท่อแก๊ส - ซีรีส์ G01 ผลิตจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) สองชั้นและเส้ ...